Tietosuoja

Laadittu 7.8.2020

Pepe Unlimited Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä käytäntö kuvailee tietoja, joita käsittelemme tukeaksemme palveluitamme.

Rekisterinpitäjä:

Pepe Unlimited Oy, Mannarintie 62, 45370 Valkeala, Suomi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Tietosuojavastaava, info@pepeunlimited.com

Rekisterin nimi:

Pepe Unlimited Oy käyttäjärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on käyttäjän tai asiakasyrityksen kanssa tehty sopimus ja sen toteuttaminen, käyttäjän suostumus, asianmukainen tarve eli oikeutetun edun peruste ja/tai lakisääteinen velvoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palveluiden tarjoaminen ja niiden muokkaaminen henkilökohtaiseksi, palveluiden kehittäminen ja parantaminen, ja palvelu- ja asiakasviestintä sekä analyysi- ja analytiikkapalvelut.

Palveluiden tarjoamisen ja niiden henkilökohtaiseksi muokkaamisen osalta hallussamme olevia henkilötietoja käytetään tarjotaksemme palveluitamme, esimerkiksi räätälöidäksemme ominaisuuksia ja sisältöä henkilökohtaisemmiksi ja tehdäksemme ehdotuksia sekä palveluissamme että niiden ulkopuolella.

Palveluiden kehittämisen ja parantamisen osalta hallussamme olevia tietoja käytetään kehittääksemme, testataksemme ja parantaaksemme Palveluitamme, muun muassa tekemällä kyselyitä ja tutkimuksia, ja testaamalla sekä suorittamalla vianmäärityksiä uusille ominaisuuksille.

Palvelu- ja asiakasviestinnän osalta käytämme hallussamme olevia tietoja lähettääksemme markkinointiviestejä, tiedottaaksemme Palveluistamme ja vastataksemme yhteydenottoihin.

Analyysi- ja analytiikkapalveluiden osalta hallussamme olevia tietoja käytetään auttaaksemme mainostajia ja muita kumppaneita analysoimaan mainostensa ja palveluidensa tehokkuutta ja jakautumista sekä ymmärtämään, minkä tyyppiset ihmiset heidän palveluitaan käyttävät ja kuinka ihmiset toimivat heidän verkkosivustojensa, sovellustensa ja palveluidensa kanssa.

Lakisääteisten velvotteiden täyttämiseksi, meidän on joissakin tilanteissa käsiteltävä hallussamme olevia henkilötietoja joko yhteistyössä viranomaisten kanssa tai kirjanpidosta säädettyjen lakien velvoittamana.

Voimme käsitellä tietoja myös estääksemme, havaitaksemme ja tutkiaksemme mahdollisesti kiellettyä tai laitonta toimintaa (esimerkiksi petokset), palveluidemme väärinkäytön ehkäisemiseksi, tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi sekä varmistaaksemme, että Käyttöehtojamme noudatetaan.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet:

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja: Käyttäjien antamat tiedot, Palveluitamme käyttäessä kertyvät tiedot ja Muista lähteistä saadut tiedot.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet:

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja: Käyttäjien antamat tiedot, Palveluitamme käyttäessä kertyvät tiedot ja Muista lähteistä saadut tiedot.

Käyttäjien antamat tiedot

Käyttäjätiedot ovat henkilötietoja, joita annat meille tai keräämme suoraan sinulta käyttäessäsi Palveluitamme. Voimme kerätä käyttäjätietoja Käyttäjiltämme eri tavoin, muun muassa käyttäjän rekisteröityessä, tilatessa uutiskirjeemme tai täyttäessä lomakkeen.

Keräämme tietoja viestinnästäsi asiakaspalvelumme ja meidän kanssa. Tietoja kerätään ja käsitellään lomakkeihin syötetyistä tiedoista ja niiden yhteydessä annetuista yhteystiedoista, asiakaspalautteista, luvista, kuten suoramarkkinointisuostumuksista ja -kielloista sekä muista Palveluidemme ominaisuuksista.

Pyrimme tietoja kerätessämme kertomaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen tekemistä varten ja mitkä voi antaa vapaaehtoisesti. Mikäli et anna Palveluissamme tarvittavia tietoja, tämä voi tarkoittaa sitä, ettemme pysty tarjoamaan palveluita sinulle.

Palveluitamme käyttäessä kertyvät tiedot

Keräämme tietoa toimintaasi koskevia tietoja ja muita Palveluidemme käytön aikana antamiasi tietoja, kuten millaisen sisällön kanssa toimit ja mitä sisältöä katsot, millaisia ominaisuuksia ja asetuksia käytät, mitä toimintoja suoritat, kuinka usein toimit ja mikä on toimiesi kesto.

Keräämme tietoa vuorovaikutuksesta, kanssakäymisestäsi ja viestinnästäsi niin mainostajien kuin meidänkin kanssamme.

Keräämme laitetietoja ja teknisiä tietoja teknisistä laitteista, kuten Laite ja laitenumero, Maantieteellinen sijainti, IP-osoite, Käytetty selain ja selainversio, Käyttöjärjestelmä ja Internet-palveluntarjoaja.

Palvelumme käyttävät evästeitä ja muita vastaavia menetelmiä palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä sisältöjen personointiin. Voit lukea lisää Evästekäytännöistämme alta

Muista lähteistä saadut tiedot

Käsittelemme myös henkilötietoja, joita mahdollisesti saamme esimerkiksi kolmansilta osapuolilta tai julkisista lähteistä.

Kolmannet osapuolet, joilta saamme tietoja, voivat olla muun muassa palveluntarjoajiamme. Tekniset palveluntarjoajat avustavat Palveluidemme, sisältöjemme ja ominaisuuksiemme tarjoamisessa, ja saamme myös heiltä tietoja.

Kolmansia osapuolia voivat olla myös mainostajat. Saatamme saada myös mainostajilta ja mainoskumppaneilta sinua koskevia tietoja.

Saamme tietoja myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten sosiaalisen median kanavissa tehdyistä julkaisuista tai niissä kerrotusta tiedosta, sekä omien sisältöjemme käytöstä sosiaalisessa mediassa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Toteutamme palvelut, käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja ensisijaisesti EU- tai ETA-maissa sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla ja saattavat sijaita EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Mahdollisesta tietojen siirrosta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle huolehditaan asianmukaisin suojakeinoin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja Tietojen siirto:

Luovutamme henkilötietoja ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa: Julkiset tiedot, Käyttäjän pyyntö, Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, Lainvalvonta ja Oikeudelliset pyynnöt, Tutkimuskäyttö ja Yritysjärjestelyt.

Tietojasi jaetaan Julkisina tietoina, jotka ovat kaikkien nähtävissä, Palveluissamme ja niiden ulkopuolella. Julkiset tiedot kattavat luomasi ja julkaisemasi julkisen sisällön. Julkisesti voidaan jakaa myös Pepe Unlimited Oy:n sosiaalisen median sivustoissa ja kanavissa lähettämäsi kysymykset, kommentit ja henkilötiedot.

Tietojasi jaetaan myös Käyttäjän pyynnöstäsi. Jaamme tietoja Käyttäjän pyynnöstä esimerkiksi silloin, kun haluat käyttää Kumppanimme promootiotarjousta.

Tietojasi jaetaan Kolmannen osapuolen palveluntarjoajillemme. He auttavat meitä tarjoamaan ja parantamaan Palveluitamme ja saattavat tarvita tiettyjä henkilötietoja voidakseen tarjota meille palveluita. Tällaisessa tapauksessa sovelletaan kolmannen osapuolen ehtoja. Luovutamme henkilötietojasi tarpeen mukaan heille ja petosten torjuntaa varten.

Käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tarjoamia työkaluja analysoidaksemme ja parantaaksemme palveluitamme. Käytössä on muun muassa Google Analytics.

Mainoskumppaneillemme voidaan raportoida siitä, millaiset ihmiset näkevät heidän mainoksiaan ja kuinka hyvin mainokset menestyvät, mutta emme jaa tietoja, joista sinut voi tunnistaa henkilökohtaisesti (kuten nimesi tai sähköpostiosoitteesi), ellet anna meille siihen lupaa.

Tietojasi voidaan jakaa myös Lainvalvontaan ja Oikeudellisiin pyyntöihin liittyen. Jaamme tietoja lakia valvovien viranomaisten kanssa tai vastauksena oikeudellisiin pyyntöihin. Jossain tapauksissa myös tutkimuskäyttöön.

Tietojasi voidaan jakaa myös Yritysjärjestelyiden yhteydessä. Mikäli Palvelumme ovat osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Käyttäjille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

Tietojen säilyttäminen:

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoittamana tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään ja muun kirjanpitoaineiston tapaan. Säilytysajan päätyttyä poistamme tiedot tai muutamme ne sellaiseen anonyymiin muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet:

Palvelun käyttäjillä on oikeus milloin tahansa kieltää suoramarkkinointi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@pepeunlimited.com.

Lisäksi käyttäjillä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • - saada pääsy henkilötietoihin, joita hänestä on kerätty - ja tarkastaa ne;
  • - vaatia virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista;
  • - pyytää käsiteltävien henkilötietojen poistamista;
  • - vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa;
  • - rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa;
  • - saada henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa siirtääkseen tiedot toiselle rekisterinpitäjälle; ja
  • - peruuttaa annettu suostumus.

Yllämainittuja oikeuksia voi käyttää lähettämällä pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta soveltavassa laissa säädetyllä perusteella. Henkilötietojen säilytys voi olla välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain tai muiden lakisääteisten velvotteiden mukaan. Voimme hylätä tai periä käsittelymaksun pyynnöistä, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle tietosuoja- tai valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, että henkilötietoja ei olla käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin:

Saatamme näyttää Palveluissamme kolmansien osapuolten mainoksia ja muuta sisältöä, joka johtaa kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Emme voi vaikuttaa kolmansien osapuolten tietosuojaselosteisiin ja sisältöihin, emmekä siten vastaa niistä. Huomaa, että jos napsautat kolmannen osapuolen mainosta tai linkkiä, poistut Palveluistamme, jolloin antamiisi henkilötietoihin ei enää sovelleta tätä Tietosuojaselostetta. Selvitä kolmansien osapuolten tietosuojaselosteista ja muista käytännöistä, miten kolmannet osapuolet keräävät ja käsittelevät henkilötietoja.

Lapset:

Palveluitamme ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille. Palveluitamme ei ole myöskään suunnattu alaikäsille, joiden henkilötietojen käsittely on kielletty tai vaatii huoltajan suostumusta tietosuoja-asetuksen tai heidän asuinmaansa lainsäädännön nojalla.

Emme tietoisesti kerää henkilötietoja lapsilta, jotka ovat iältään alle 13-vuotiaita tai alle sovellettavan ikärajan. Jos olet iältäsi alle Ikärajan, et saa käyttää Palveluitamme etkä antaa henkilötietojasi meille.

Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Rekisterinpitäjä pyrkii jatkuvasti kehittämään palveluitaan ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ajoittain ja milloin tahansa. Ajantasainen versio on verkkosivuillamme: https://vanforsale.piiia.com/privacy. Jatkamalla Palveluidemme käyttöä, sitoudut muutoksiin tietosuojaselosteessa.

Evästekäytäntö

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia menetelmiä ja teknologioita tuotteiden, palveluiden ja mainosten näyttämiseen, toimittamiseen, suojaamiseen ja tunnistamiseen — näyttääksemme sinulle oleellista sisältöä, parantaaksemme kokemustasi ja auttaaksemme suojaamaan Palveluitamme ja käyttäjiämme.

Käytössämme on myös myös Web Beacon -teknologia, joka mahdollistaa verkkosivujen ja sähköpostien lukijoiden tunnistamisen esimerkiksi havaitsemalla, mikäli sähköposti on luettu.

Osa evästeistä on kolmansien osapuolten, kuten teknisten-, markkinointi- ja maksupalveluiden palveluntarjojiemme omia evästeitä. Löydät palveluntarjoajien tietosuojaselosteet heidän omilta Internet-sivuiltaan.

Palvelumme saattavat sisältää mainostajien tarjoamia mainoksia, jotka toimittavat evästeitä laitteellesi, jotta käyttämääsi sisältöä ja sinulle kohdistettua mainontaa voidaan seurata.

Voit rajoittaa tai estää evästeiden käyttöä. Huomioithan, että näin tehdessäsi et voi ehkä käyttää tiettyjä palveluidemme osia ja muut palveluidemme osat eivät ehkä toimi oikein.